Etatsråd J. F. Carøe L. A. Bølling . dreas Bølling f. 1829 d. 1911 som medinde haver ved hans udtræden i 1894 overtoges firmaet af ... Erhversdrivende deres ansatte og andre personligheder ... 17.10.2016 22:34:47 http://www.coneliand.dk/Danmarks%20aeldste%20forretninger/Side%20088%20Caroe%20-%20Cent.html

Frederik Christensen købmandsforretning. Grundl. ca. 1866 af Jørgen P. Jørgensen d. 1899 . Indehaver siden 1946 Frederik Chri stensen f. 1917 . Erhversdrivende deres ansatte og andre personligheder ... 17.10.2016 22:34:47 http://www.coneliand.dk/Danmarks%20aeldste%20forretninger/Side%20092%20Chri%20-%20Chri.html

N. A. Christensen Co. A S Morsø-jernstø beri maskinfabrik og emaillefabrik - kgl. hof leverandør. Grundl. d. 28. april 1853 af Niels Andreas ... Erhversdrivende deres ansatte og andre personligheder ... 17.10.2016 22:34:47 http://www.coneliand.dk/Danmarks%20aeldste%20forretninger/Side%20096%20Chri%20-%20Chri.html

ogsaa ud imod Nørrevold. Ved den sidst fore tagne udvidelse i 1949 blev der indrettet en permanent sengeudstilling i Frederiksborggade 20 Hjørnet af ... Erhversdrivende deres ansatte og andre personligheder ... 17.10.2016 22:34:47 http://www.coneliand.dk/Danmarks%20aeldste%20forretninger/DAEF100-199/Side%20149%20Enge%20-%20Enge.html

Østerbrogade nr. 52 . Den nuværende indehaver er stifterens næstældste søn kaptajnløjtnant i hæren E. H. Jacobsen f. 28. okt. 1897 . Adresse ... Erhversdrivende deres ansatte og andre personligheder ... 17.10.2016 22:34:47 http://www.coneliand.dk/Danmarks%20aeldste%20forretninger/Side%20038%20Aux%20-%20Bach.html

CAMILLUS NYROP s ETABLISSEMENT. Kirurgisk Instrumentmagerfirma er grundlagt 1838 af C. Nyrop f. 1811 d. 1883 . Hans Sønner J. E. og Louis Nyrop der ... Erhversdrivende deres ansatte og andre personligheder ... 17.10.2016 22:34:47 http://www.coneliand.dk/Danmarks%20aeldste%20forretninger/DAEF%20400-499/Side_448_Nyro_-_Naest.html

DE DANSKE SPRITFABRIKKER A S. Er stiftet i 1881 med C. F. Tietgen f. 1829 d. 1901 som bestyrelsens Formand og C. A. Olesen f. 1845 som ... Erhversdrivende deres ansatte og andre personligheder ... 17.10.2016 22:34:47 http://www.coneliand.dk/Danmarks%20aeldste%20forretninger/DAEF100-199/Side%20135%20De%20danske%20spritfabrikker%20%20aktieselskab.html

Otto H. Micheelsen isenkramforretning. Grund lagt i 1854 af Rasmus N. Gregersen i tilknyt ning til dennes købmandshandel. I 1888 ud skiltes ... Erhversdrivende deres ansatte og andre personligheder ... 17.10.2016 22:34:46 http://www.coneliand.dk/Danmarks%20aeldste%20forretninger/DAEF%20400-499/Side_400_Mich_-_Mich.html